Εβδομάδες κύησης και μήνες : Πως τις μετράμε

Πόσο εβδομάδων είμαι;

Η δεύτερη ερώτηση που σας κάνει κάποιος αφού πείτε: «Είμαι έγκυος!» είναι να σας ρωτήσει «Πόσων μηνών είσαι». Πολλές γυναίκες όμως δυσκολεύονται στο να αναγνωρίσουν σε ποιον μήνα της εγκυμοσύνης τους βρίσκονται σύμφωνα με την εβδομάδα της εγκυμοσύνης τους που διανύουν.

Υπολογισμός κύησης

Η πρόοδος της εγκυμοσύνης σας αναλύεται σε εβδομάδες. Η ημερομηνία και η πρόοδος της εγκυμοσύνης σας μετρώνται από την ημερομηνία έναρξης της τελευταίας περιόδου (LMP).

Η εβδομάδα της τελευταίας περιόδου σας πριν μάθετε ότι είστε έγκυος θεωρείται τεχνικά η πρώτη εβδομάδα εγκυμοσύνης, παρόλο που δεν είστε στην πραγματικότητα έγκυος εκείνη τη στιγμή.

Αυτή η μέθοδος χρονολόγησης είναι πιο εύκολη στη χρήση αφού είναι πρακτικά αδύνατο να γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία πότε το σπέρμα συνάντησε το ωάριο.

Ένας εύκολος τρόπος εάν θέλετε να υπολογίσετε κάθε πότε αλλάζετε εβδομάδα το μόνο που χρειάζεται είναι θυμάστε είναι, ποια ημέρα ξεκίνησε η τελευταία περίοδός σας. Αν ξεκίνησε π.χ. Τρίτη τότε κάθε Τρίτη αλλάζετε εβδομάδα και ημέρα Τρίτη μετά από 40 εβδομάδες είναι η πιθανή ημερομηνία τοκετού σας.

Η κύηση διαρκεί περίπου 40 εβδομάδες και διαιρείται σε 3 τρίμηνα.

Εγκυμοσύνη ανα εβδομάδα και μήνα

Πόσο μηνών είμαι πίνακας

Για να υπολογίσετε την ακριβή εβδομάδα κύησης σε μήνες ακολουθείτε τα παρακάτω:

1ος μήνας: 1η, 2η, 3η, 4η εβδομάδα
2ος μήνας: 5η, 6η, 7η, 8η εβδομάδα
3ος μήνας: 9η, 10η, 11η, 12η, 13η εβδομάδα (εδώ υπολογίζετε μία παραπάνω)

4ος μήνας: 14η, 15η, 16η, 17η βδομάδα
5ος μήνας: 18η, 19η, 20η, 21η βδομάδα
6ος μήνας: 22η, 23η, 24η, 25η, 26η βδομάδα (υπολογίζετε μία παραπάνω)

7ος μήνας: 27η, 28η, 29η, 30η βδομάδα
8ος μήνας: 31η, 32η, 33η, 34η, 35η βδομάδα (υπολογίζετε μία παραπάνω)
9ος μήνας: 36η, 37η, 38η, 39η, 40η βδομάδα (υπολογίζετε μία παραπάνω)

Η εγκυμοσύνη χωρίζεται επίσης σε τρίμηνα. Εκεί είναι πιο απλός ο υπολογισμός.

1ος – 3ος μήνας = 1η – 13η βδομάδα = 1ο τρίμηνο
4oς – 6ος μήνας= 14η – 26η βδομάδα = 2ο τρίμηνο
7ος – 9ος μήνας= 27η – 40η βδομάδα = 3ο τρίμηνο

 

Σχετικά Άρθρα

Stay Connected

Facebook

Recent Stories